Home VeiligBouwen bvba

Gsm: 0476 45 20 43Veiligheidscoördinatie

EPC | plaats- beschrijving | veiligheids- coördinatie | realisaties | links | contact


Informatie over veiligheidscoördinatie

Wanneer hebt u een veiligheidscoördinator nodig?

Taak van de veiligheidscoördinator

Aanstelling van een veiligheidscoördinator

Het veiligheids- en gezondheidsplan

Het coördinatiedagboek

Het postinterventiedossier

De aanpak van VeiligBouwen

Het werkterrein van VeiligBouwen

EPB-verslaggeving

Vraag gratis een offerte voor veiligheidscoördinatieWanneer hebt u een veiligheidscoördinator nodig?

Veiligheidscoördinatie is verplicht bij nieuwbouw of verbouwing van alle gebouwen waaraan door minstens twee aannemers tegelijk of kort na elkaar wordt gewerkt op een werf. De verplichting geldt zowel tijdens het ontwerp als tijdens de realisatie van de gebouwen zelf. Zodra het gebouw uitgevoerd wordt door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

De maatregel kwam er in uitvoering van een Europese richtlijn en kreeg vorm in het “KB betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen”. De aanstelling van een veiligheidscoördinator moet de onderlinge coördinatie tussen de verschillende (onder)aannemers verbeteren.Taak van de veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator moet de veiligheidsaspecten op een werf zodanig coördineren dat er geen veiligheidsproblemen ontstaan voor (werknemers van) aannemers die tegelijk op de werf actief zijn. Ook moet hij ervoor zorgen dat een aannemer geen veiligheidsproblemen creëert voor (werknemers van) aannemers die na hem werken komen uitvoeren.

De veiligheidscoördinator maakt daarvoor verslagen van alle werfbezoeken die hij uitvoert. Daarnaast maakt hij drie documenten op die worden aangepast en bijgewerkt in de loop van het ontwerp en de uitvoering van het bouwwerk:

 • Het veiligheids- en gezondheidsplan;
 • Het coördinatiedagboek;
 • Het postinterventiedossier.Aanstelling van een veiligheidscoördinator

Voor werven kleiner dan 500 m² is het de architect die de veiligheidscoördinator aanstelt. Indien er echter geen architect is, dan stelt de aannemer de veiligheidscoördinator aan.

Voor gebouwen groter dan 500 m² is het de opdrachtgever die de veiligheidscoördinator aanstelt.Het veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat de risicoanalyses en de preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico's waaraan men werknemers zou kunnen blootstellen. Het bevat:

 • De namen en adressen van de opdrachtgever(s), bouwdirecties en aannemers, coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking,
 • De risicoanalyse en de preventiemaatregelen gekoppeld aan de werkzaamheden,
 • De preventiemaatregelen die men in acht moet nemen,
 • De specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico,
 • De kritieke fasen tijdens dewelke de coördinator-verwezenlijking moet aanwezig zijn op de bouwplaats,
 • De preventiemaatregelen voor eventuele latere werkzaamheden,
 • De beschrijving van het te realiseren gebouw vanaf ontwerp tot volledige uitvoering,
 • De raming van de duur van de werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.Het coördinatiedagboek

Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat de gegevens en aantekeningen vermeldt over de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.Het postinterventiedossier

Dit dossier bevat de nuttige elementen die voor de veiligheid en gezondheid belangrijk zijn en waarmee men bij eventuele latere werkzaamheden moet rekening houden. Het is specifiek en aangepast aan de kenmerken van het gebouw. Het bevat onder andere:

 • De architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de uitvoering, de instandhouding en het onderhoud van het gebouw,
 • De informatie voor de uitvoerders van eventuele latere werkzaamheden, meer bepaald de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen,
 • De relevante verantwoording van de keuzen in verband met de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen.De aanpak van VeiligBouwen

VeiligBouwen garandeert u een degelijke opvolging van uw bouwproject. Tijdens de ontwerpfase houdt dit in:

 • het opstellen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan;
 • het beoordelen van de veiligheidsplannen van de aannemers en indien nodig het aanpassen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan;
 • het openen van het coördinatiedagboek;
 • het openen van het postinterventiedossier.

Tijdens de realisatiefase houdt dit in:

 • regelmatige werfbezoeken waarvan telkens een bezoekrapport gemaakt wordt en dat bezorgd wordt aan alle betrokkenen;
 • het bijhouden van het coördinatiedagboek;
 • het bijhouden van het postinterventiedossier.

U betaalt ook slechts voor prestaties die reeds geleverd zijn, dit wil zeggen:

 • na de ontwerpfase (30%);
 • na de realisatie van de ruwbouw (40%);
 • na de oplevering van het bouwwerk en de overhandiging van het postinterventiedossier (30%);
Het werkterrein van VeiligBouwen

Het werkterrein dat VeiligBouwen verkiest, zijn de gemeenten in de regio Antwerpen. In de onderstaande lijst vindt u specifieke info i.v.m. de werkwijze voor het verzorgen van de veiligheidscoördinatie op werven in deze gemeenten.

Aartselaar | Antwerpen | Beerse | Berchem
Bevel | Berendrecht | Boechout | Boom
Borgerhout | Borsbeek | Brasschaat | Brecht
Broechem | Burcht | Deurne | Duffel
Edegem | Ekeren | Emblem | Essen
Halle (Zoersel) | Hemiksem | Hoboken | Hoevenen
Hoogstraten | Hove | Kalmthout | Kapellen
Kessel | Koningshooikt | Kontich | Lier
Lillo | Lint | Loenhout | Malle
Massenhoven | Merksem | Mortsel | Niel
Nijlen | Oelegem | Oostmalle | Pulderbos
Pulle | Ranst | Rijkevorsel | Rumst
Schelle | Schilde | Schoten | 's-Gravenwezel
Sint-Job-i-t-Goor | Sint-Lenaarts | Stabroek | Terhagen
Viersel | Vlimmeren | Vremde | Waarloos
Westmalle | Wijnegem | Wilrijk | Wommelgem
Wuustwezel | Zandhoven | Zandvliet | Zoersel
Zwijndrecht | | |

Voor de gemeenten daarbuiten zal een (kleine) verplaatsingsvergoeding aangerekend worden.
EPB-verslaggeving

Als U gaat (ver)bouwen, dan bent u misschien ook op zoek naar een EPB-verslaggever? Ik doe zelf geen EPB-verslaggeving, maar werk hiervoor nauw samen met collega's. Ik garandeer u dat ook zij scherpe prijzen aanbieden!


VeiligBouwen bvba, Prins Kavellei 114, 2930 Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43, telefoon: 03 651 42 13, e-mail: info@veiligbouwenbvba.be; website: Jan Wouters