Energiezuinigheid

De Trias Energetica: wat is dat?

De Trias Energetica (eerder bekend als Trias Energica) is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze strategie werd in 1979 ontwikkeld door de studiegroep StadsOntwerp en Milieu (SOM-1) aan de TU Delft onder leiding van Kees Duijvestein en gepubliceerd in het tijdschrift BOUW. In 1996 heeft Erik Lysen vanuit de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) de drie stappenstrategie internationaal geïntroduceerd.

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:

  • beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren);
  • maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen;
  • maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een warmtepomp.

Advertentieplicht

De advertentieplicht geldt voor woningen, appartementen, kleine niet-residentiële eenheden en voor collectieve gebouwen.

Wie een bestaande woning, appartement of kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC beschikken. In advertenties, publicaties en bekendmakingen moeten eigenaars, makelaars en notarissen een aantal zaken uit dat geldige EPC vermelden.

Voor een EPC dat is opgemaakt na 1 januari 2019 zijn dat:

  • ofwel het volledige adres of de unieke code van het EPC voorafgegaan door “UC” en gevolgd door de vermelding “-RES” of “-kNR”;

én

  • bij bestaande gebouwen: ofwel het label ofwel de energiescore waarop het label bepaald werd;
  • bij nieuwbouw: zowel de energiescore als het E-peil.

Gratis lening en premie voor energierenovatie vanaf 2021

De Vlaamse regering geeft vanaf 2021 een premie en gratis lening aan nieuwe eigenaars die een energieverslindende woning energiezuiniger maken!

Zet u de komende weken uw handtekening onder een compromis voor een huis of een appartement en wordt de koopakte na Nieuwjaar verleden? Mogelijk kunt u genieten van de Vlaamse stimuli om een woning energiezuiniger te maken.

Nieuwe eigenaars die binnen vijf jaar na de aankoop hun huis renoveren zodat een vooropgesteld energiepeil gehaald wordt, kunnen vanaf volgend jaar gratis lenen voor de energierenovatie. Ze kunnen ook een extra premie krijgen. Ook wie een huis of appartement erft of geschonken krijgt, heeft recht op de voordelen.

Het Vlaams Energieagentschap raamt dat jaarlijks zowat 32.500 huizen en appartement die aan de voorwaarden voldoen verkocht worden. Bij schenkingen en erfenissen gaat het jaarlijks om zo’n 6.800 huizen en appartementen. De maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd, maar de grote lijnen van de voorwaarden zijn bekend.

Een EPC is wettelijk verplicht bij een verkoop, maar niet bij een erfenis of schenking. Om van de voordelen te kunnen genieten, moet na een schenking of erfenis wel een EPC worden opgesteld en dat vóór u met de renovatiewerken begint.

Wie zijn aankoop met een hypothecair krediet financiert, kan bij de bank naast dat woonkrediet ook een renteloos – en dus gratis – renovatiekrediet afsluiten. Dat renovatiekrediet moet bestemd zijn voor energierenovatie en kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een nieuwe keuken of de aanleg van de oprit.

Het bedrag van de EPC-Labelpremie hangt af van de behaalde energiezuinigheid. Voor een woning krijgt u 2.500 euro als label C wordt behaald, 3.750 euro voor label B en 5.000 euro voor label A. Voor een appartement bedraagt de premie 2.500 euro als label B wordt behaald en 3.750 euro voor label A.

Voorwaarden! U moet volle eigenaar – vruchtgebruik alleen volstaat niet – van een huis of appartement met een slechte energieprestatie worden. Daarvoor wordt gekeken naar het EPC-label op het energieprestatiecertificaat. Dat gaat van A+ tot F, of van zeer goed tot bar slecht.

De nieuwe eigenaar moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of het appartement een energielabel D, E of F had.

Maximaal vijf jaar later moet de nieuwe eigenaar een nieuw energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en een appartement minstens label B.

Als de ontlener binnen vijf jaar het vooropgestelde energielabel niet haalt, moet hij de rente volledig betalen.

Paspoort van uw woning kan ook gedeeld worden

Eigenaars kunnen de woningpas, die alle attesten en nuttige gegevens over uw woning bundelt, nu tijdelijk delen met geïnteresseerden (kopers, huurders, energiedeskundigen, …).

De woningpas, gelanceerd in december 2018, is een gratis digitaal paspoort voor alle woningen in Vlaanderen. In dat paspoort worden de gegevens die de Vlaamse overheid over uw woning heeft gebundeld. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van het gebouw, de bodeminformatie, of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, maar ook het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-aangifte worden erin opgenomen. EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat, en omvat de energievoorwaarden die gehaald moeten worden voor nieuwbouw of grondige renovatie. Het energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een woning is.

Het bundelen van al die gegevens maakt het gemakkelijker om informatie terug te vinden als u uw woning verkoopt of verbouwt. Daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Tot nog toe was de informatie in de woningpas alleen voor de eigenaar van de woning bestemd. Maar nu kunt u die ook met derden delen. Dat kan met een geïnteresseerde koper of huurder zijn, maar ook met een professional, zoals een renovatiebegeleider, een architect, een energiedeskundige of een notaris.

Hoe gaat dat in zijn werk? Om de woningpas te delen moet je als eigenaar een unieke eenmalige activatiecode per persoon genereren. Die code is een week geldig. Binnen de week moet die andere persoon de code activeren, om voor een bepaalde periode toegang te krijgen tot de volledige woning pas. De eigenaar kan die periode zelf instellen, verlengen of verkorten.

De woningpas bestaat momenteel vooral voor huizen. In theorie is de woningpas ook beschikbaar voor appartementen, maar in de praktijk zijn er weinig paspoorten voor flats.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


EPC
Plaatsbeschrijving
Elektriciteitskeuring
Keuring stookolietank
Andere