Nieuws: Zoek een EPC

Nieuwe tool om EPC te zoeken

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) lanceerde recent de nieuwe online tool ‘Zoek een EPC‘.

Via de nieuwe webapplicatie zijn Energieprestatiecertificaten voortaan door iedereen raadpleegbaar. Iedereen kan zo op een snelle en eenvoudige manier nagaan of er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is en welk EPC-label er toegekend werd. De gebruiker zal kunnen zoeken op adres of via het certificaatnummer.

Niet alle informatie uit het EPC zal via de webapplicatie raadpleegbaar zijn. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, zal de gebruiker de datum van de opmaak van het EPC kunnen vinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC is voorbehouden voor de eigenaar of huurder. De eigenaar krijgt van de energiedeskundige het originele EPC en kan zijn EPC ook in vele gevallen consulteren via de Woningpas. De huurder krijgt van de eigenaar een kopie van het EPC bij het aangaan van het huurcontract (voor huurcontracten vanaf 1 januari 2009).

Het blijft nog steeds verplicht om de energiescore of het EPC-label in advertenties te vermelden. In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het EPC-label vermeld worden, en bij overdracht van een gebouw met een slechte energieprestatie moet ook vermeld staan dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust.

Contact

Iets nodig? Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere