Meer Info

 • EPC bij verkoop of verhuur van woningen
 • Voor welke woningen is een EPC verplicht?
 • De aanpak van VeiligBouwen
 • Het werkgebied van ​​VeiligBouwen
 • Mijn prijzen
 • Wat zijn de gemiddelde EPC-waarden?
 • Elektriciteitskeuring
Greet Verlinden
Verkoper rijwoning

Ik ben zeer tevreden over de diensten van VeiligBouwen.

Het EPC werd snel afgeleverd en aan een correcte prijs zonder supplementen!

Frans Laarmans
Verhuurder

Ik vroeg een plaatsbeschrijving voor de verhuur van een appartement. Het plaatsbezoek kon snel daarna plaatsvinden.

De ontvangen plaatsbeschrijving was zeer correct opgesteld en zeer uitgebreid; van alle ruimten werden er foto’s gemaakt en geïntegreerd in het document.

Snel contact

Nog vragen? Bel of e-mail ons

0476 45 20 43 info@VeiligBouwenbvba.be
EPC bij verkoop of verhuur van woningen
EPC bij verkoop of verhuur van woningen

Since January 2009, the EPC (Energy Performance Certificate) is mandatory for the sale and rental of apartments and houses. The EPC contains information about the energy efficiency of a home.

The EPC must be available at the time the house is offered for sale or for rent, otherwise the owner runs the risk of a fine. An EPC must therefore be available for the signing of the lease, the compromise or the deed of sale. For example, potential buyers and tenants are informed about the energy efficiency of the home.

Sellers and landlords have to call upon a recognized Energy expert type A to draw up an EPC for their home.

Voor welke woningen is een EPC verplicht?
Voor welke woningen is een EPC verplicht?

Het EPC bij verkoop en verhuur van bestaande woningen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opmaakt worden per woning, per appartement, per studio, … Een wooneenheid is elke
eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Het EPC is ook verplicht voor een woning waarin geen verwarming aanwezig is (wijziging vanaf 1 januari 2017).

Het EPC blijft 10 jaar geldig .


Het EPC is niet verplicht bij de gedeeltelijke (%) verkoop van een woning of voor een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning.


Als in uw woning recent maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kunt u er als eigenaar baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken; het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

De aanpak van VeiligBouwen
De aanpak van VeiligBouwen

Als u mij een offerte vraagt voor uw woning of appartement, krijgt u die onmiddellijk als u mij via telefoon contacteert, of gewoonlijk nog dezelfde dag als u me contacteert via e-mail. En u kunt rekenen op een uitstekende prijs.

Als u akkoord gaat met mijn offerte, dan spreken we (via telefoon of e-mail) een datum en een uur af voor het plaatsbezoek; dit plaatsbezoek duurt gemiddeld een uur. Tijdens het plaatsbezoek verzamel ik alle nodige informatie over uw verwarmingssysteem en uw systeem voor warmwaterbereiding. Bovendien doe ik de nodige metingen om het volume van uw woning/appartement te kunnen berekenen. Ik meet ook uw warmteverliesoppervlakken (muren, vensters, deuren, …) en bekijk uit welke materialen (soort raam, soort glas, …) ze zijn samengesteld.

Om een EPC te kunnen opstellen zijn geen documenten verplicht. Nochtans zijn er een aantal documenten die de energiedeskundige mag gebruiken en die bijzonder nuttig kunnen zijn om tot een correcte bepaling van de EPC-waarde te komen:

Na het plaatsbezoek worden de verzamelde gegevens verwerkt, geordend en ingevoerd in een computerprogramma van de overheid. Tenslotte rolt daaruit het EPC. Ik onderteken dit document digitaal en zend het naar u door, tezamen met de factuur. Op dit ogenblik beschikt u over een perfect geldig en bruikbaar EPC. Zodra de factuur is betaald, stuur ik u via de post ook nog een afgedrukte en ondertekende versie van het EPC, tezamen met de voor voldaan getekende factuur.

Meestal kunnen we deze hele procedure afronden binnen veertien dagen, maar als u nog sneller wil gaan, kunnen we daarover de nodige afspraken maken.

Mijn erkenningsnummer als energiedeskundige type A is EP11853.

Een vakkundige opgesteld EPC is mijn kenmerk!

Het werkgebied van ​​VeiligBouwen
Mijn prijzen
Mijn prijzen

Dit zijn vanaf januari 2019 mijn prijzen voor het opmaken van een EPC in het werkgebied van VeiligBouwen (zie verder):

 • voor een studio of appartement: € 154.00 (exclusief btw 21%);
 • voor een duplex-appartement: € 174.00 (exclusiefr btw 21%);
 • voor een rijwoning: € 184.00 (exclusief btw 21%);
 • voor een halfopen bebouwing: € 194.00 (exclusief btw 21%);
 • voor een vrijstaande woning (1): € 214.00 (exclusief btw 21%);
 • voor een villa: € 254.00 (exclusief btw 21%);
 • voor andere gebouwtypes zal de prijs bepaald worden in onderling overleg.

(1) Als de woonoppervlakte groter is dan 380 m² zal de woning beschouwd worden als een villa!

Als u meerdere EPC’s nodig hebt of wanneer u ook andere diensten (plaatsbeschrijving, veiligheidscoördinatie) vraagt, is een korting mogelijk. Contacteer ons!

Bij mij geen bijkomende kosten voor van alles en nog wat. Dit zijn correcte prijzen; u betaalt geen supplementen!

Dit mogen dan wel zeer competitieve prijzen, maar dat betekent niet dat u geen uitstekende service mag verwachten. Correcte prijzen en een prima dienstverlening; bij VeiligBouwen is het mogelijk!

Wat zijn de gemiddelde EPC-waarden?
Wat zijn de gemiddelde EPC-waarden?

Hoe lager het EPC-cijfer hoe beter!

Het VEA (Vlaams Energie Agentschap) publiceerde gemiddelde cijfers voor alle EnergiePrestatieCertificaten die tot einde december 2017 in Vlaanderen werden opgemaakt. Hieronder ziet u daaruit de gemiddelde cijfers voor de provincie Antwerpen:

 • Gemiddelde EPC-waarde voor appartementen: 303 kWh / m²;
 • Gemiddelde EPC-waarde voor rijwoningen: 416 kWh / m²;
 • Gemiddelde EPC-waarde voor halfopen bebouwingen: 488 kWh / m²;
 • Gemiddelde EPC-waarde voor vrijstaande woningen: 512 kWh / m²;

Een analyse van de indicatoren in functie van het bouwjaar laat zien dat hoe jonger het gebouw is, hoe beter de EPC-waarde. Woningen die gebouwd werden na de introductie van de isolatieregelgeving (1993) scoren merkelijk beter dan de woning van daarvoor, terwijl woningen gebouwd na de introductie van de energieprestatieregelgeving (2006) zich meestal situeren in de groene zone van de kleurenbalk op het EPC.

Elektriciteitskeuring
Elektriciteitskeuring

Als u uw woning of appartement gaat verkopen of verhuren, wenst u misschien ook een elektriciteitskeuring. Ik doe zelf geen elektriciteitskeuringen, maar ik zorg dat een collega dat bij u komt doen. De facturatie verloopt wel via VeiligBouwen.

logo

U gaat uw woning of appartement verkopen of verhuren en u wilt een EPC (EnergiePrestatieCertificaat) laten opmaken? Als energiedeskundige type A kan ik dit snel en aan een uitstekende prijs voor u realiseren.

Recent nieuws

Sign up with your email to get latest updates and offers