Nieuws: Indexering huurprijs

Indexering huurprijs alleen voor energiezuinige woningen

Huurders van een slecht geïsoleerde woning staan vandaag niet alleen bloot aan de exploderende energiekosten, de hoge inflatie zorgt ook voor een dure indexering van hun huurprijs. Die kan voor velen 70 tot 80 euro per maand bedragen. Volgens de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB stijgt de gemiddelde huurprijs boven 800 euro per maand in Vlaanderen, en zelfs meer dan 1.000 euro in Brussel.

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een EPC hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar. Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet. De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar wel voor hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten met sociale verhuurkantoren.

Deze maatregel wil de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van het huurwoningpatrimonium te verbeteren.

Concreet betekent dit:

 • Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest.
 • Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.
 • Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


  EPC
  Plaatsbeschrijving
  Elektriciteitskeuring
  Keuring stookolietank
  Andere