Nieuws: Hoe bereid ik me voor op het bezoek van de energiedeskundige?

Om een EPC op te maken is de energiedeskundige verplicht een plaatsbezoek uit te voeren. Maar u kunt vooraf al heel wat doen om dat plaatsbezoek vlot en nuttig te laten verlopen.

Zoek alle nuttige informatie bijeen

De Vlaamse Overheid heeft een lijst van aanvaardbare bewijsstukken opgesteld zoals facturen, plannen, foto’s enz. Daaruit kan de energiedeskundige belangrijke informatie putten. Hierna een kort overzicht.

Bouwjaar opzoeken

Dit is een zeer belangrijk gegeven wanneer niet alle andere informatie zoals isolatie beschikbaar is. Het vormt namelijk de basis voor de gebruikte default waarden. Zo wordt een woning met bouwjaar na 1970 verondersteld geïsoleerd te zijn. De default waarde van de dikte van deze isolatie is hoger naarmate het om een meer recente woning gaat.

In Vlaanderen kan je via de Woningpas het bouwjaar opzoeken.

Plannen

De plannen van de bouwvergunning – zowel grondplannen, gevelzichten en snedes – zijn zeer nuttige documenten voor de energiedeskundige om het beschermde volume en de bruikbare vloeroppervlakte te bepalen. Wanneer de aanwezige isolatie hierop vermeld staat, kan hij zich hier ook op baseren.

Facturen, foto’s, premieaanvragen van isolatiewerken

Voerde je in de loop van de jaren energiebesparende werken uit? Zoek zeker de bijhorende documenten op. Hoe meer informatie hier kan uit afgeleid worden, hoe beter voor je EPC: merk, type en dikte van de isolatie, de lambda-waarde of R-waarde van het materiaal.

U-waarden van ramen

Heb je de afgelopen jaren de ramen vervangen door beter presterende profielen en hoogrendementsbeglazing? Mogelijk heeft de installateur op de offerte of ‘ramenstaat’ een Uw-waarde van elk raam vermeld, of toch minstens de Uwaarde van het glas. Overhandig een kopie van deze offerte of ramenstaat zeker aan de energiedeskundige zodat hij de correcte waarden kan ingeven, anders rekent de software met minder gunstige default waarden.

Zo bedraagt bijvoorbeeld de Ug-waarde bij ontstentenis van hoogrendementsbeglazing vanaf het jaar 2000 1,4W/m²Khoewel de voorbije jaren steeds 1,1 en 1,0-beglazing werd geplaatst. Heb je de berekening niet in je bezit? Vraag er dan zeker eens naar bij je installateur, mogelijk kan hij je deze toch nog doorsturen.

Technische informatie van installaties

Meestal staan er kentekenplaatjes op ketels en warmwaterboilers, maar soms zijn deze niet meer zichtbaar. Heb je nog offertes, facturen, technische fiches in je bezit? Deze kunnen nuttig zijn voor het bepalen van het bouwjaar, rendementen en eventuele labels. Mocht je zonnepanelen geïnstalleerd hebben, kan je best een bewijsstuk voorleggen hoeveel Wattpiek er op je dak aanwezig is en welk type zonnepanelen je hebt.

Heb je een mechanisch ventilatiesysteem? Ook hiervan kan je best de documenten die je mogelijk in je bezit hebt bij elkaar zoeken: de energiedeskundige kan hier heel wat informatie uit halen over onder andere de regeling en het rendement.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere