Nieuws: Nieuw EPC bij verkoop

Nieuw EPC nodig bij verkoop vanaf 2022

Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat een eigenaar die zijn/haar woonst te koop wil aanbieden, over een EPC (energieprestatiecertificaat) residentiële gebouwen moet beschikken. Vanaf 01 januari 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt na 1 januari 2019 !

Waarom? Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert eigenaars en kandidaat-kopers en -huurders sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips. Bij eengezinswoningen geeft het EPC ook nog informatie over de geschiktheid van de woonst voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie en over de gemiddelde prijsindicaties om de woning energetisch in orde te stellen met de energiedoelstelling 2050.

Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen om in regel te zijn met deze nieuwe verplichting. Deze verplichting geldt enkel bij verkoop.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere