Nieuws: Energierenovatie

Gratis lening en premie voor energierenovatie vanaf 2021

De Vlaamse regering geeft vanaf 2021 een premie en gratis lening aan nieuwe eigenaars die een energieverslindende woning energiezuiniger maken!

Zet u de komende weken uw handtekening onder een compromis voor een huis of een appartement en wordt de koopakte na Nieuwjaar verleden? Mogelijk kunt u genieten van de Vlaamse stimuli om een woning energiezuiniger te maken.

Nieuwe eigenaars die binnen vijf jaar na de aankoop hun huis renoveren zodat een vooropgesteld energiepeil gehaald wordt, kunnen vanaf volgend jaar gratis lenen voor de energierenovatie. Ze kunnen ook een extra premie krijgen. Ook wie een huis of appartement erft of geschonken krijgt, heeft recht op de voordelen.

Het Vlaams Energieagentschap raamt dat jaarlijks zowat 32.500 huizen en appartement die aan de voorwaarden voldoen verkocht worden. Bij schenkingen en erfenissen gaat het jaarlijks om zo’n 6.800 huizen en appartementen. De maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd, maar de grote lijnen van de voorwaarden zijn bekend.

Een EPC is wettelijk verplicht bij een verkoop, maar niet bij een erfenis of schenking. Om van de voordelen te kunnen genieten, moet na een schenking of erfenis wel een EPC worden opgesteld en dat vóór u met de renovatiewerken begint.

Wie zijn aankoop met een hypothecair krediet financiert, kan bij de bank naast dat woonkrediet ook een renteloos – en dus gratis – renovatiekrediet afsluiten. Dat renovatiekrediet moet bestemd zijn voor energierenovatie en kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een nieuwe keuken of de aanleg van de oprit.

Het bedrag van de EPC-Labelpremie hangt af van de behaalde energiezuinigheid. Voor een woning krijgt u 2.500 euro als label C wordt behaald, 3.750 euro voor label B en 5.000 euro voor label A. Voor een appartement bedraagt de premie 2.500 euro als label B wordt behaald en 3.750 euro voor label A.

Voorwaarden! U moet volle eigenaar – vruchtgebruik alleen volstaat niet – van een huis of appartement met een slechte energieprestatie worden. Daarvoor wordt gekeken naar het EPC-label op het energieprestatiecertificaat. Dat gaat van A+ tot F, of van zeer goed tot bar slecht.

De nieuwe eigenaar moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of het appartement een energielabel D, E of F had.

Maximaal vijf jaar later moet de nieuwe eigenaar een nieuw energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en een appartement minstens label B.

Als de ontlener binnen vijf jaar het vooropgestelde energielabel niet haalt, moet hij de rente volledig betalen.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere