EPC

Vraag offerte

Vraag offerte aan
Het is eenvoudig, gratis, en totaal vrijblijvend!

Algemeen

Er bestaan in Vlaanderen meerdere types EPC’s:

  • het EPC bij verkoop en verhuur van woningen;
  • het EPC publieke gebouwen;
  • het EPC gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw;
  • het EPC handelszaken.

Al deze EPC’s worden opgemaakt door een “Energiedeskundige type A” of een “Energiedeskundige Type C. Die heeft daarvoor een opleiding gevolgd en met succes een examen afgelegd. Hij/zij volgt jaarlijks een verplicht aantal uren bijscholing. VeiligBouwen kan deze EPC’s voor u opmaken.

EPC verkoop/verhuur van Woningen

Sinds januari 2008 is een EPC vereist bij de verkoop van een woning en sinds januari 2009 ook bij de verhuur van een woning.

De energiezuinigheid wordt enerzijds uitgedrukt in een getal: de EPC-waarde, en sinds januari 2019 ook via de toekenning van een label (letter op een schaal van A+ tot F). Hoe lager de EPC-waarde, des te energiezuiniger de woning. Bij de labels staat A+ voor “Zeer energiezuinig” en F voor “Weinig energiezuinig”.

Meer info!

EPC Publieke Gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie.

Het EPC Publieke Gebouwen werd geleidelijk ingevoerd; sinds 1 januari 2015 is het EPC Publieke Gebouwen verplicht voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m².

Meer info!

EPC Gemeenschappelijke Delen

Vanaf 2022 moet elk appartementsgebouw beschikken over een EPC van de gemeenschappelijke delen. Dit staat los van verkoop of verhuur; in januari 2022 moet het EPC sowieso beschikbaar zijn. Dit EPC geeft informatie over de collectieve installaties, de installaties op zonne-energie, het dak, de buitenmuren, de onderste vloer, de vensters en deuren van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimten en de eigenschappen van de wanden en vloeren tussen de eenheden.

Meer info!

EPC Handelszaken

Vanaf 2020 wordt het EPC van kleine niet-residentiële eenheden verplicht bij verkoop of verhuur. Het gaat over winkels, kantoren, handelsruimten, horecazaken, praktijkruimten en andere niet-residentiële bestemmingen met een maximale oppervlakte van 500 m². Ze mogen geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel complex (oppervlakte maximum 1.000 m²).

Meer info!

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


EPC
Plaatsbeschrijving
Elektriciteitskeuring
Keuring stookolietank
Andere