Nieuws: VEKA verstrengt controles

VEKA verstrengt controles en erkenningsvoorwaarden voor energiedeskundigen

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) nemen extra maatregelen om het aantal controles van erkende energiedeskundigen en energieprestatiecertificaten (EPC) op te drijven. De kwaliteit van de EPC’s wordt sinds dit voorjaar al op basis van steekproeven en na klachten sterker gecontroleerd. Om nog meer te kunnen controleren worden drie extra controleurs aangesteld en start een laagdrempelig online meldpunt. Maar weldra zullen ook forse strengere eisen worden opgelegd aan wie het beroep van energiedeskundige wil uitoefenen. “Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat iedere energiedeskundige een correct EPC opmaakt. De kwaliteitscontrole en handhaving onder de energiedeskundigen wordt belangrijker dan ooit. Als blijkt dat een energiedeskundige fouten heeft gemaakt, zal er gesanctioneerd worden. Rotte appels moeten er uit”, aldus Demir.

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir benadrukt het belang van de kwaliteit van de EPC’s: “Het EPC is een belangrijk beleidsinstrument en gekoppeld aan verschillende initiatieven, zoals de EPC-labelpremie en de renovatieverplichting. Het EPC heeft ook steeds meer een invloed op de marktprijs van een woning. Het is dan ook belangrijk dat de EPC’s correct worden opgemaakt en dat de uitgebreide handleiding door de energiedeskundigen correct wordt gevolgd.”

Een eerste actiepunt is dat er altijd een erkende energiedeskundige ter plaatse moet gaan om alle opmetingen en inspecties te doen. Tot nu toe schakelen heel wat ondernemingen hiervoor administratieve medewerkers in, die niet erkend zijn als deskundige of langskomen voor andere taken (bv. voor de keuring van een elektrische installatie). Daarnaast mag de erkende energiedeskundige slechts een maximum aantal EPC’s per jaar indienen. Zo kunnen we met zekerheid garanderen dat de vereiste opleidingen (en het examen) door alle medewerkers gevolgd worden.

Een tweede aanpassing is het vermijden van belangenvermenging. Een EPC moet zo objectief mogelijk opgemaakt worden. Een energiedeskundige kan niet bijvoorbeeld tegelijkertijd een makelaar of een aannemer zijn of een EPC voor een gebouw opmaken waarvan hij of zij zelf eigenaar is.

Een derde aanpassing is dat er een verplichte praktijkstage komt voor startende energiedeskundigen. Belangrijk is dat zij voldoende praktijkervaring hebben vooraleer zij starten aan de opmaak van hun eerste officiële EPC.

Als vierde maatregel worden de examens voor energiedeskundigen binnenkort terug rechtstreeks door de Vlaamse overheid georganiseerd, in plaats van door externe exameninstellingen. Op die manier wordt de lat voor alle nieuwe deskundigen even hoog gelegd.

Als laatste actiepunt, zullen erkende energiedeskundigen ook na verloop van tijd opnieuw hun kennis moeten opfrissen, gekoppeld aan een nieuw examen. Om hun erkenning te kunnen behouden, moeten ze opnieuw slagen voor het centraal examen. In het verleden volstond het om jaarlijks een aantal uren opleiding te volgen om een erkenning te behouden, maar dat is natuurlijk geen garantie op voldoende kennis van de laatste wijzigingen en nieuwigheden. Ook bij andere beroepscategorieën wordt dit al toegepast.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere