Nieuws: Boete niet-renovatie

Welke boete riskeer je door niet tijdig te renoveren?

Sinds begin 2023 moet je in Vlaanderen een pas aangekocht huis of appartement met EPC-label E of F binnen de vijf jaar renoveren naar label D of beter. Maar wat als je daar niet tijdig in slaagt? Welke financiële gevolgen heeft dat? 

Stel dat je vandaag in Vlaanderen het eigendom verwerft van een huis of appartement met een EPC-label E of F, via een aankoop of schenking via de notaris, of via een opstalrecht of erfpacht. Dan moet je binnen de vijf jaar grondig ‘energetisch’ renoveren, tot minimaal het EPC-label D.

De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de notaris de authentieke akte verleed of waarop het opstalrecht of de erfpacht werd bevestigd. Als de akte bijvoorbeeld op 1 februari 2024 verleden is, moet je voor 1 februari 2029 aan de renovatieverplichting voldoen. Je bewijst dat aan de hand van een nieuw EPC, dat je verkreeg vooraleer de termijn van vijf jaar verstreken was.

Als je het vereiste EPC-label niet binnen de vijf jaar bereikt, kan je dat duur komen te staan. Bij huizen of appartementen kan de boete 500 tot 5.000 euro bedragen. Hoeveel boete je precies krijgt, hangt onder meer af van de oppervlakte van het huis of het appartement, en in hoeverre je afwijkt van het te behalen label.

Na de boete krijg je een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen je het label alsnog moet halen. Lukt je dat opnieuw niet tijdig, dan riskeer je opnieuw een administratieve geldboete, dit keer tot maximaal 10.000 euro.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere