Nieuws: Herziene Europese Richtlijn

Herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn, terwijl nieuwe overheidsgebouwen al vanaf 2028 hieraan moeten voldoen. Dit is een van de hoofdpunten van de plannen die het Europees Parlement op 12 maart heeft aangenomen in het kader van de herziening van de Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. 

Het Europees Parlement koppelt de CO₂-emissie van gebouwen niet alleen aan het energieverbruik van gebouwen. De EU-landen dienen rekening te houden met het aardopwarmingsvermogen (global warming potential, GWP) tijdens de levenscyclus van een gebouw. Ook de productie en verwijdering van het materiaal dat wordt gebruikt bij de bouw ervan maken daar deel van uit.

De richtlijn is erop gericht de broeikasgasuitstoot en het energieverbruik in de gebouwensector van de EU uiterlijk in 2030 sterk te verminderen en de sector op zijn laatst in 2050 klimaatneutraal te maken. Ook moeten meer van de minst energie-efficiënte gebouwen worden gerenoveerd en moet er meer informatie worden uitgewisseld over de energieprestatie van gebouwen.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is dat de EU-landen maatregelen moeten nemen om verwarmingssystemen koolstofvrij te maken en het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling geleidelijk af te schaffen. Het einddoel is om verwarmingsketels op fossiele brandstoffen uiterlijk in 2040 volledig af te schaffen. 

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


    EPC
    Plaatsbeschrijving
    Elektriciteitskeuring
    Keuring stookolietank
    Andere