Nieuws: EPC toe aan opknapbeurt

EPC toe aan opknapbeurt?

De kwaliteit van de energieprestatiecertificaten (EPC’s) is essentieel om het draagvlak voor maatregelen zoals de renovatieplicht te behouden. Embuild Vlaanderen (de vroegere Confederatie Bouw) schaart zich daarom achter de oproep van het Overlegplatform voor Energiedeskundigen (OVED) om de EPC’s voor nieuwe (EPB) en bestaande (EPC) gebouwen drastisch te hervormen en te vereenvoudigen.

Om als beleidsinstrument te dienen, waar rechten (premies) en (renovatie)plichten aan verbonden zijn, moet het EPC robuust en betrouwbaar zijn. Dat is nu onvoldoende het geval. Eerder kwam al aan bod dat verschillende energiedeskundigen eenzelfde woning anders beoordelen. Daarnaast is duidelijk dat de onderliggende regelgeving tot contradictorische conclusies leidt en voor onnodige administratieve lasten zorgt, waar niet alleen kopers en verkopers, maar ook aannemers mee geconfronteerd worden.

Een drastische hervorming van het EPC moet het nuttige effect ervan vergroten en zo eigenaars en investeerders beter begeleiden in de energietransitie.

 • De noodzaak dringt zich op om ook het reële energieverbruik te vermelden om de werkelijke winst van energetische ingrepen beter te verduidelijken;
 • De werkelijke situatie in een woning moet meegenomen worden in de beoordeling. De regelgeving dient interpretatie toe te laten zonder dat er automatisch met boetes wordt gezwaaid of er administratieve overlast komt bij kijken;
 • De regels voor nieuwe en bestaande gebouwen moeten bijeengebracht worden in één instrument/attest.

Contact

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte via gsm 0476 45 20 43. Of vul onderstaande velden in en verstuur het formulier; VeiligBouwen neemt snel contact met u op.


  EPC
  Plaatsbeschrijving
  Elektriciteitskeuring
  Keuring stookolietank
  Andere